Vodeni ogledi

V Parku avtohtonih rastlin in živali nudimo tudi vodene oglede za skupine ter šole in vrtce. S tem želimo obiskovalcem predstaviti avtohtone pasme živali, tradicionalne vrste rastlin ter življenje na kmetiji ter vključenost le-teh v naravno okolico na našem področju.

Po predhodnem dogovoru je mogoče organizirati tudi degustacijo oz. prigrizek.

Za več informacij nam lahko pišete na e-mail naslov: drustvo.boskarin@gmail.com, za najavo skupine pa se obrnite na Orjano Trček: 031 353 255 ali Barbaro Strmole 041 753169