Ex tempore Abitanti, 4. junij 2022

Objavljeno: 05 nedelja 2022

Inspiracijo za temo “Istrska dediščina” so slikarji iskali v Abitantih, kjer še lahko začutimo prvinskost stare ruralne Istre. Nekateri so že prišli s prej domišljeno idejo, drugi so se prepustili občutjem, ki jih sproži magična istrska krajina in reminiscence izza zapuščenih oglov razpadajočih domačij. In pri vsakem umetniku lahko simbolno ali eksplicitno sledimo iskanje povezav…

Ex tempore 2022

Objavljeno: 11 petek 2022

Letošnji ex tempore načrtujemo v Abitantih,  4. junija 2022. Tema bo “Istrska dediščina”.