Botrstvo

Prispevek botra je namenjen za pomoč pri vzdrževanju živali. Boter s tem prispevkom pomaga Društvu Boškarin pri ohranjanju in možnosti nakupa živali za v park. Vsak boter dobi fotografijo živali, katere postane boter ter vabila na izlete in izobraževanja. Članstvo v društvu ni pogoj za botrstvo.

 

Prva žival v parku, ki je dobila svojega botra oz. botrco, je oven Rozman. Njegova botrca je ga. Marija Jehart.

20140510_193722