Biodinet

BioDiNet – Mreža za varovanje biotske raznovrstnosti in kulturne krajine

IMGP3087

Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013

Trajanje projekta: 1.10.2011 – 30.10.2014

 

Glavni namen projekta BioDiNet je prispevati k ohranjanju in promociji avtohtonih in tradicionalnih pasem čezmejnega območja in z njimi povezane kulturne in naravne dediščine. Projekt predvideva vzpostavitev programov in smernic za trajnostni razvoj območja z namenom ohranjanja njegove naravne in kulturne dediščine. Cilj je prispevati k ohranjanju in promociji avtohtonih vrst, pasem in ekosistemov, ki ključno prispevajo k tradicionalni podobi teritorija.

V okviru projekta bosta v slovenski strani urejeni dve osrednji informacijski točki (Hrastovlje in Rakitovec) s pripadajočima vrtovoma ter tri didaktične točke z vrtovi na italijanski strani (Milje, Cerej in Dolina). Točke bodo povezane vsebinsko v enoten park, ko bo namenjen promociji ohranjanja naravne in kulturne dediščine območja. V sklop parka bo vključena tudi informacijska točka v Bazovici, sicer vključena v druge projekte. Vse navedene lokacije bodo tematsko povezane z mrežo ekoloških kmetij v notranjski regiji.

Vodilni partner projekta je Univerza na Primorskem, Znanstveno raziskovalno središče. Projektni partnerji so: Mestna občina Koper, Comune di San Dorigo della Valle/Občina Dolina, Comune di Muggia/Občina Milje, Parco della Concordia/Park prijateljstva in sožitja, Provincia di Trieste/Tržaška pokrajina, Universita` di Padova/Univerza v Padovi, Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije, Notranjsko-ekološki center, Universita` di Trieste(Univerza v Trstu, Društvo Boškarin in Geotema Srl.

 

Projekt sofinanciran v okvirju Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. 


Podpirajo nas

/assets/img/logo-ministrstvo-italija.png” >
/assets/img/fesr-biodinet.png” >
/assets/img/logo-ministrstvo-slovenija.png” >