Prihajajoči dogodki

Za leto 2016 napovedujemo naslednje dogodke:

1) Občni zbor Društva Boškarin, ki bo v četrtek, 24.3.2016 ob 18.00 na Kmetiji Martisa v Škocjanu.

Dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava finančnega in poslovnega poročila za leto 2015

3. Obravnava programa dela za leto 2015

4. predstavitev in potrditev projektov za leto 2016

5. Izvolitev predsednika društva

6. Razno

Vljudno vabljeni!

P.S.: Prosimo člane, ki še niso plačali članarino za leto 2016, naj le-to nakažejo na naš TRR do občnega zbora: SI56 1010 0003 6760 667

2) Predstavitev krajevnih skupnosti Mestne občine Koper, kjer se bo naše društvo predstavilo v nedeljo, 15.5.2016 v Kopru.

3) Ex-tempore v Hrastovljah, ki bodo potekale v soboto, 4.6.2016. Več informacij sledi. Kontakt – Adelina Pahor: 031 454 805

4) Ekskurzija za člane, ki bo v soboto, 11.6.2016. Več boste izvedeli na občnem zboru. Kontakt – Barbara Strmole: 041 753 169

5) Dnevi kmetijstva Slovenske Istre, ki bodo potekali v soboto, 8. in nedeljo, 9.10.2016 v Kopru.

Lepo vabljeni!